DE WERKZAAMHEDEN VAN HENDRIKS INFRA BV

Hendriks Infra BV heeft veel verschillende disciplines in huis.

Wij laten u hier een selectie zien van een onze verschillende werkzaamheden en tevens te verduidelijking een aantal projecten.

Wij hopen dat u hierdoor een indruk krijgt van de diversiteit aan onze werkzaamheden.

service-image

RIOLERINGEN

Aanleg en onderhoud van vrij verval rioleringen en persleidingen: beton, PVC, HDPE, gres, staal, GVK. Daarnaast ook aanleg van speciale rioleringscomponenten, zoals PiG-lanceerinrichtingen, afsluiters, debietmeters inclusief put, minigemalen en huisaansluitingen.

Rioleringprojecten:

service-image

INDUSTRIE/TERMINALWERKEN

Onze industriële werken zijn o.a. het bouwen van verschillende typen tankfundering. Hendriks Infra B.V. verzorgd de opbouw van tankfundatie conform PGS-29. De tankfundatie doen we deel voor nieuwbouw maar ook renovatie en reparatie waarbij de tanks gevijzeld worden.

Hendriks Infra B.V. verzorgd het totale traject volgens de wensen en specificaties van de klant. De afwerking van de HDPE folie kan geschieden door oliezand en/of bitumenzand.

Industriewerken / Terminalwerken

service-image

WEGENBOUW

Straatwerk en asfalt: reconstructies van stads/dorpskernen, fietspaden, verkeersremmende maatregelen en verhardingen rondom bedrijfsgebouwen.

Voorbeelden wegenbouw:

service-image

BETONWERKEN

Middelgroot en kleinschalig betonwerk (gemalen, stuwen, steigerconstructies, funderingen industrievloeren, bergbezinkbassins, kademuren).
Met name integrale projecten, waar naast betonwerk ook grondwerk, wegenbouw, sloopwerk en/of rioleringswerk wordt verricht.

Voorbeelden betonwerken:

service-image

GRONDWERKEN

De basis van bijna elk civiel project en tevens de basis van waaruit Hendriks Infra B.V. opereert.
We beschikken over eigen grondverzetmachines van groot tot klein, waarmee elk denkbaar grondwerk gerealiseerd kan worden

Onze grondwerken:

service-image

ONDERHOUD

Het Infra onderhoud van objecten die vastzitten in de grond, zoals tunnels, bruggen, sluizen, waterkeringen. Het onderhoud van asfaltwegen, bestratingen en het uitvoeren van rioolinspecties.

Onderhoudswerkzaamheden: