Wegenbouw

Wegenwerken en infrastructuur

Straatwerk en asfalt: reconstructies van stads/dorpskernen, fietspaden, verkeersremmende maatregelen en verhardingen rondom bedrijfsgebouwen.

Wegenbouwprojecten:

Projectdetails Op industrieterrein Moerdijk aanbrengen van 4.500 m² asfaltverharding inclusief riolering. Kenmerken van de werkzaamheden Grondverzetten Aanleg riolering Aanleg asfaltverharding…

Projectdetails Terrein gelegen aan de Kortendijksestraat te Roosendaal bouw- en woonrijp maken ten behoeve van te realiseren moskee. De werkzaamheden…

Projectdetails Aanleg 2.500 m¹ riolering en complete verharding (ruim 10.000 m², waaronder 3.000 m¹ trottoirbanden). Kenmerken van de werkzaamheden Grondverzetten Aanleg…