Betonwerken: Noordsingel Rotterdam

Projectdetails

  Binnen stedelijk gebied realiseren van een overstortconstructie (met tram en voetgangers). Afmeting betonput ca lxbxh 8,5x5x4,5m1 op een locatie waar een oude onderheide metselwerk verbindingsput staat van het collecteurriool. Deze put moet gesloopt worden waarna een nieuwe put geplaatst kan worden op palen  waarin een overstortconstructie wordt aangebracht. Deze overstort dient via een nieuwe leiding te lozen op het oppervlakte water in de Noordsingel. Bij het aanbrengen van de nieuwe overstortleiding wordt het tramspoor gekruist.

  Tevens  het aanbrengen van een hemelwaterleiding. Deze leiding kruist het tramspoor en het collecteurriool in de Noordsingel. fase aangesloten. De leiding passeert het huidige collecteurriool onderlangs, tussen de paalfundatie door.

  Uitstroomleiding Almondepad :

  betreft het aanbrengen van een uitstroomleiding in de Noordsingel ter hoogte van het Almondepad. Dit betreft een nieuwe overstort voor het gebied “Schoterbosstraat”. Tevens wordt de uitstroomconstructie gemaakt.

  Renovatie collecteurriool:

  betreft de renovatie van het muilvormig collecteurriool gelegen in de Noordsingel over een lengte van ca 250m1 door middel van spuitbeton.

  Kenmerken van de werkzaamheden

  • Grondverzetten
  • Aanleg riolering
  • Plaatsen overstort
  • Plaatsen damwanden
  • Aanbrengen pendeelbuizen
  Meer informatie